18 12 2008

epilepsi ve diş hekimi yaklaşımı

 Epileptik Nöbetler: Doğumsal nedenler, intoksikasyonlar, beslenme bozuklukları, kafa travmaları sonucu ortaya çıkabilen, beyin korteksindeki sinir hücrelerindeki bir bozukluk sonucu ortaya çıkan nörolojik bir hastalıktır. Genellikle ataklar halinde gelen, ani elektrik deşarjı ve şuur kaybı ile karakterizedir


Basit Parsiyel Nöbetler:
Bu nöbetlerde hasta nöbet geçirirken tek bir bulgusu vardır vücudun belirli bir bölgesini tutar. Örneğin bir ayakta yada kolda kasılmalar nitelikli epilepsi türüne basit parsiyel motor nöbetler denir. Bu türde nöbet başladığı yerde kalabildiği gibi belirli bir düzene göre ilerleyerek vücudun yarısını tutabilir. Örneğin elde başlayan konvülziyonlar sırasıyla ön kola, üst kola, yüze ve dile, sonrada alt ekstremitelere yayılabilir. Eğer vücudun diğer yarısına geçerse bilinç bozulabilir. Nöbet durduktan sonra kasılmaların geliştiği tarafta kuvvetsizlik olabilir. Bunun dışında basit duyusal nöbetler gelişebilir bu türde bir ekstremitede, genellikle elde ve parmaklarda uyuşma-karıncalanma, yanma ve nadiren ağrı gibi kısa süren belirtiler oluşabilir. Bu belirtiler lokal olabileceği gibi vücudun bir yarısını sarabilir. Deri yüzeyinde renk değişiklikleri (kızarma-solma), sesler duyulması, kan basıncı değişiklikleri, sadece bilinç bulanıklığının eşlik ettiği bir çok çeşit parsiyel epileptik nöbetler oluşabilir.

Kompleks Parsiyel Nöbetler:
yukarıda sözü edilen nöbetlere bilinç bozukluğu eşlik ettiğinde kompleks parsiyel nöbetler teriminin kullanılması önerilir. Duyusal nöbetlerde parsiyel epileptik nöbetlerden farklı olarak hissedilenler basit ışık çakması veya şekilsiz bir görüntü yerine hastanın geçmiş yaşamından bir sahne, görüntüleri, sesleri, kokuları, lezzetleri, duygularıyla tekrar yaşanır. Fakat hastalar hissettiklerin şeylerin gerçekle bağdaşmadığının bilincindedirler.

B-Jeneralize Epileptik Nöbetler:

Jeneralize epileptik nöbetleri birkaç başlık altında toplamak mümkün. Petit mal dediğimiz ve ani bilinç kaybı ile birlikte konuşma yürüme, yeme gibi motor aktivitelerin kesilmesiyle niteli şekli en sık görülenidir. Nöbet sırasında vücut pozisyonu korunur ve hasta yere düşmez, gözler bakakalmış gibidir, iletişim kuramaz ve hasta etrafının farkında değildir. Ani iletişim bozukluğu, tek bir kasta veya kas grubunda ani, kısa süreli kasılmalar v.b. şekillerde ortaya çıkabilir. Hastada bilinç kaybı oluşur.

Epilepsinin acil müdahale gerektiren epileptik nöbetlerin aralarında normal dönem olmadan, ardarda birbirlerini izlemesi şeklinde ortaya çıkabilir. Normal koşullarda epilepsi tanımına uygun olarak, ilk epileptik nöbeti izleyen bir yıl içinde en az bir nöbet daha geçiren hastalara antiepileptik tedavi başlanır. Kullanılacak ilaç nöbet tipine göre seçilir. Tedavide bazen tek ilaç kullanımı yeterli gelmediğinde çoklu ilaç kullanımı uygulanabilir. Tedavide ilacın kullanımından çok bu ilacın kan seviyesi tedavide önemlidir. Bazı ilaçların yeterli kan seviyesine ulaşması 14-30 gün alabilir. Tedavide asıl amaç nöbetlerin durdurulmasıdır ve verilen ilaç tedavisi ile yüksek oranda nöbetler durdurulmaktadır. Nöbetleri tam olarak durdurulmuş hastalarda tedaviye aynı ilaç ile ortalama 3-5 yıl devam edilebilir. Bu nedenle doktor tavsiyesi olmadan kullanılan ilaç kesilmemelidir. Bu sürenin sonunda ilaç kesildikten sonra tekrar nöbet geçirme riski %25 kadardır.

Diş hekimi açısından: Kontrol altındaki hastaların rutin diş tedavileri yapılabilir. Çocuklarda diş eti büyümesi (fibröz hiperplazi) ortaya çıkar. Karaciğerde metabolize olan ilaçlara bağlı olarak (carbamezepine) karaciğerde yorulma oluşur. Bu nedenle karaciğeri stimüle edici ilaçlar verilmemelidir. Ayda 1 veya daha fazla nöbet geçirenlere dental tedavi yapılmaz. Hastalara hareketli protez yapımından kaçınılmalıdır. Lokal anestezi uygulamaları yapılabilir. Çok küçük yaştan itibaren ilaç kullananlarda ve diş eti hiperplazisi olanlarda diş sürmesi gecikebilir. Diş eti hiperplazisi ilaca başladıktan sonraki 4. ayda meydana gelir. Bu hastalara narkotik maddeler verilmez. Valproate kullananlarda kanama eğilimi mevcuttur.

Depakin: Valproat sodyumdur. Antiepileptik ve antikonvülsan etkilidir. Tüm epilepsi türlerinde endikedir. Karaciğer hastalığı olanlarda ve duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır. Diğer SSS depresanlarının etkisini arttırabilir. Koagulasyonu etkileyen ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır. Salisilatlar bu preparatın serum düzeyini arttırır. Trombositopeni, hepatoksisite, karın krampı, uyuşukluk ve diare görülebilir. Parasetamol verilirken bu durumlar göz önüne alınmalıdır. Aşırı kanama ve peteşi, mikrobiyal enfeksiyonların insidansında artış, gingival kanamanın iyileşmesinde gecikme (lökopeni ve trombositopeniye bağlı).

Tegretol: Carbamezepine türü, antiepileptik, nörotop ve antikonvülsan bir ilaçtır. Tedavinin başlangıcında ve ara sıra olacak şekilde hastaların kan sayımı yapılmalıdır. Deride alerjik reaksiyon, lökosit ve trombosit sayısında azalma veya karaciğerde fonksiyon bozukluğu gözlenirse bırakılmalıdır. Eritromisin, oral antikoagulan, alkol, diazepam, fenitoin, fenobarbital ve pirimidon ile birlikte kullanılmamalıdır. Yan etkileri; iştahsızlık, ağız kuruluğu, diare, kabızlık, baş ağrısı, baş dönmesi, ataksi, uyuklama ve görme bozukluğudur. Ayrıca, kserostomia, mikrobiyal enfeksiyonlar, gecikmiş iyileşme, ataksi, gingival kanama görülebilir.   

Convulex

Valproat sodyumdur. Antiepileptik ve antikonvülsan etkilidir. Tüm epilepsi türlerinde endikedir. Karaciğer hastalığı olanlarda ve duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır. Diğer SSS depresanlarının etkisini arttırabilir. Koagulasyonu etkileyen ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır. Salisilatlar bu preparatın serum düzeyini arttırır. Trombositopeni, hepatoksisite, karın krampı, uyuşukluk ve diare görülebilir. Parasetamol verilirken bu durumlar göz önüne alınmalıdır.

 

               

 

 

 

3772
0
0
Yorum Yaz